• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    6 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. üst yönetimi Bankayı, belirlenmiş hedefler, kanun, kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve bankaiçi düzenlemeler ile bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yönetir.