• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    6 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
ARSA KREDİSİ

ARSA KREDİSİ

Kredinin teminatına arsa teminatı gösterebilen, kredi değerliliği ve ödeme gücü yeterli olan tüm gerçek kişiler bu ürünü kullanabilirler.

Maksimum Kredi Tutarı : 500.000TL
Maksimum Vade : 72 ay
Sigorta : Hayat sigortası
Gelir : Belgelenen gelir.
Yaş Sınırı : Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılabilen tüm müşteriler.
Döviz cinsi : TL / Döviz ( KKTC Merkez Bankası Yasası gereği döviz için Yabancı Para cinsinden gelir beyan edilmelidir)
Kredi Teminatı :
• Kredi verilecek arsanın ekspertiz değerinin, maksimum % 70’ ine kadar kredi kullandırılır. Ayrıca, teminata kredilendirilen arsa dışındaki gayrimenkullerin ipotek alınması halinde kredi tutarı bu gayrimenkullerin ekspertiz değerinin %70’inden fazla olamaz .
• Genel Müdürlük gerekli gördüğü durumlarda kredi onay şartı olarak kefil veya ilave teminat talep edebilir .

İstenen Evraklar:
• Şahsın kimlik kartı fotokopisi veya pasaport fotokopisi
• Kredi Talep Formu
• Şahısın gelir belgeleri
• Şahsa ait ikametgah belgesi veya adına kayıtlı fatura.(Su,elektrik vs.)
• Şahsa ait Merkez Bankası Risk geri bildirimi
• Teminat olarak alınan arsanın ve/veya g.menkulun tapu kaydı,ekspertiz raporuve ipoteği