• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    6 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ

Kredinin teminatına kendi adına olan konutunu veya 3. Şahsa ait bir gayrimenkulü teminat gösterebilen, kredi değerliliği ve ödeme gücü yeterli olan gerçek kişiler yararlanabilirler.

Maksimum Kredi Tutarı : Konut teminatı ile kullandırılacak kredi tutarı, ekspertiz raporu ile tespit edilecek olan konutun değerinin % 60’ını geçemez .
Maksimum Vade : 60 ay
Sigorta : Hayat sigortası + Konut Sigortası
Gelir : Belgelenen gelir.
Yaş Sınırı : Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılabilen tüm müşteriler.
Döviz cinsi : TL / Döviz ( KKTC Merkez Bankası Yasası gereği döviz için Yabancı Para cinsinden gelir beyanı olmalıdır)
Kredi Teminatı :
• Teminat olarak, kredi kullanan kişiye ait veya 3. Şahıslara ait en az %80’i oranında tamamlanmış konut üzerine kredi tutarı kadar 1.derece anapara ipoteği tesis edilir. Önceki derecelerden Bankamıza ipotekli olan gayrimenkuller, serbest dereceden istifade etmek kaydıyla sıradaki dereceden ipotek alınabilir.
• Genel Müdürlük gerekli gördüğü durumlarda kredi onay şartı olarak kefil veya ilave teminat talep edebilir .

İstenen Evraklar:
• Şahsın kimlik kartı fotokopisi veya pasaport fotokopisi,
• Kredi Talep Formu
• Şahısın gelir belgeleri
• Şahsa ait ikametgah belgesi veya adına kayıtlı fatura.(Su,elektrik vs.)
• Şahsa ait Merkez Bankası Risk geri bildirimi
• Teminat olarak alınan g.menkulun tapu kaydı,ekspertiz raporu ve ipoteği.