• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    6 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
HAYVANCILIK KREDİSİ

HAYVANCILIK KREDİSİ

Besicilik ve hayvansal gıda üretimi ve bu üretimle ilgili her türlü ihtiyacın; bankamız kredilendirme politikaları çerçevesinde finansmanına yönelik olarak kullandırılan ticari kredi ürünüdür.

Küçükbaş / Büyükbaş süt ve besi hayvancılığı ile uğraşan ve/veya uğraşacak olan gerçek ve tüzel kişi işletmeler bu üründen yararlanabilirler.

Kredi Tutarı : Hayvan alımı ,yem alımı, barınak yapımı ve tadilat işleri için kullandırılacak kredi fatura bedelinin %75 ‘ini geçemez .
Maksimum Vade : 48 ay
Döviz cinsi : TL
Sigorta: Hayat Sigortası + Kasko
Asgari Kredi Teminatın Şartları : 1 kefil +Motorlu Araçlar Dairesine kayıtlı her türlü araç rehni veya Veteriner Dairesinden alınan hayvan rehin belgesi veya ipotek.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Çiftçilik Belgesi ,
• İmza sirküleri,
• Kimlik fotokopisi,
• İkametgah belgesi,
• Kredi ile temin edilecek hayvanlar için kayıtlı olduklarına ve üzerinde herhangi bir rehin olmadığına dair Veteriner Dairesinden alınan belge /yazı,
• Kredi ile temin edilecek her türlü araç için kayıtlı olduklarına ve üzerinde herhangi bir rehin olmadığına dair Motorlu Araçlar Dairesinden alınan belge /yazı,
• Hayvan alımı, yem alımı,barınak yapımı ve tadilatı için alınmış olan fatura,
• Risk araştırması