• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    6 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
MODERN SULAMA EKİPMAN KREDİSİ

MODERN SULAMA EKİPMAN KREDİSİ

Çiftçilerin ve tüzel işletmelerin modern tarım uygulamaları kapsamında, her türlü tarımsal üretim alanında kullanacakları sulama sistemlerinin finansmanının sağlanmasına yönelik kredi ürünüdür.

Kredi Tutarı : Fatura bedelinin %75 i kredilendirilir.
Maksimum Vade : 48 ay
Döviz cinsi : TL / Döviz
Sigorta: Hayat Sigortası
Asgari Kredi Teminatın Şartları : 1 kefil + Motorlu Araçlar Dairesine kayıtlı her türlü araç rehini veya ipotek.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Çiftçilik Belgesi ,
• İmza sirküleri,
• Kimlik fotokopisi,
• İkametgah belgesi,
• Tesis edilecek modern sulama ekipmanları projesine ait proje ve proforma fatura,
• Teminata alınacak aracın ruhsat fotokopisi,
• Risk araştırması.