• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    6 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
NAKDİ KREDİLER

NAKDİ KREDİLER

Borçlu Cari Hesap

İşletmelerin kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, Cari hesap şeklinde serbestçe kullanıp geri ödenebilen, faizi üçer aylık dönemlerde tahsil edilen ve piyasada gerçekleşen faiz oranı değişikliklerine duyarlı kredilerdir.Kullandırılan krediye yılda en az 1 kez asgari %10 oranında tahsilat yapılmalıdır.

İşletme ve bilanço esasına göre defter tutan, kullanacağı kredinin anapara, faiz ve diğer yükümlülüklerini geliri ile orantılı ve uyumlu bir şekilde ödeyebilecek işletmeler kullanabilirler.

Maksimum Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Döviz cinsi : TL / Döviz
Sigorta : Hayat Sigortası
Asgari Kredi Teminat Şartları :
Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + gerekli görülmesi halinde ilave teminat ( gayrimenkul ipoteği, ticari alışverişten doğmuş çek, mevduta blokesi vb) alınabilir.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirketin onay belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortakların ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.
• GKTİ müşterilerde 150.000 TL ve üzerinde Hesap Durum Belgesi

Taksitli Ticari Kredi

İşletmelerin, nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla belirli bir vadede ve ödeme planı çerçevesinde kullandırılan, ödemeleri esnek veya sabit olarak yapılandırılabilen taksitli bir kredidir.

Ticari faaliyeti olan gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kurumları bu krediyi kullanabilirler.

Kredi Tutarı : 1.500.000 TL
Maksimum Vade : 60 ay
Ödemesiz süresi: 6 aya kadar olabilir.
Döviz cinsi : TL/YP
Sigorta: Hayat Sigortası
Asgari Kredi Teminatın Şartları :
Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + gerekli görülmesi halinde ilave teminat ( gayrimenkul ipoteği, ticari alışverişten doğmuş çek, mevduta blokesi vb) alınacaktır.

Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.
• GKTİ müşterilerde 150.000 TL ve üzerinde Hesap Durum Belgesi

İskonto / İştira Kredisi

Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari çeklerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Kredi, çekin iskonto/iştira işleminin yapıldığı tarihten vade sonuna kadar geçecek süre için çek tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon ve vergiler düşüldükten sonra kalan bakiyenin ödenmesi suretiyle kullandırılır. Ana para riski, vade sonunda çekin tahsili yoluyla sıfırlanır. Kısa vadeli finansman sağlamak isteyen çek portföyü geniş olan , faaliyetleri gereği çek üretimi gerçekleştiren işletmeler / şahıslar söz konusu krediden yararlanabilirler.

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL
Maksimum Vade : 120 gün.
Döviz cinsi : TL/YP
Asgari Kredi Teminatın Şartları : Çek gerçek bir ticari alışverişten kaynaklanmalıdır. İskonto/ İştira edilen çek, temlik cirosu ve teslim yoluyla Bankaya iletilir.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.
• GKTİ müşterilerde 150.000 TL ve üzerinde Hesap Durum Belgesi

Profesyonellere Kredi

Bordrolu olmayan; serbest meslek faaliyetinde bulunan (doktor, eczacı, veteriner, diş hekimi, avukat, mali müşavir, noter, mimar, mühendis) sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan işleri, işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapan, “serbest meslek kazanç defteri’’ tutan kazanç sahiplerine yönelik, mesleki faaliyetlerini geliştirmek, mevcut işlerinin/işyerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nakit olarak kullandırılan kredi ürünüdür.

Kredi Tutarı: 200.000 TL
Maksimum Vade : 60 ay
Sigorta: Hayat Sigortası
Döviz cinsi: TL
Asgari Kredi Teminatın Şartları : 1 kefil + gerekli görüldüğünde ek teminat alınır.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Muhasebe defteri, gelir/ gider kaydı vb,
• Kimlik bilgileri,
• Krediyi kullanan kişinin ikametgahı,
• Muhasebeciden yıllık kazancını belirten yazı ile ödediği tahakkuk fişi,
• İmza Sirküleri,
• Vergi levhası, varsa unvan belirten belge,
• Risk araştırması.
• GKTİ müşterilerde 150.000 TL ve üzerinde Hesap Durum Belgesi

Ticari Taşıt Kredisi

Ticari Müşteri Segmentinde yer alan Bankamız müşterilerinin sıfır km. veya ikinci el taşıt alımlarının finansmanına yönelik olarak kullandırılan nakit kredi türüdür.

Kredi Tutarı:
• 1.500.000 TL
• Sıfır km. hafif ticari taşıtlar ve ticari amaçla alınan binek araçlar -Proforma faturanın %75’i
• Sıfır km. ağır ticari taşıtlar - Proforma faturanın %60’ı
• İkinci el hafif ticari taşıtlar ve ticari amaçla alınan ikinci el binek araçlar için Kasko değerinin %60’ına kadar kredilendirme yapılabilir.

Maksimum Vade : Sıfır km. ticari taşıtlar ile 5 yaşına kadar olan ikinci el ticari taşıtların finansmanı için kullandırılacak kredilerde maksimum vade 60 aydır.
Döviz cinsi : TL/ Döviz
Sigorta: Hayat Sigortası + Kasko
Asgari Kredi Teminatın Şartları : Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + Araç rehni.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahı,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.
• GKTİ müşterilerde 150.000.TL ve üzerinde Hesap Durum Belgesi

Ticari Kredili Mevduat Hesabı

Ticari faaliyet gösteren tüzel müşterilerimizin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, hesapta bakiye bulunmasıa bile, tanımlanan limit çerçevesinde , vadesiz mevduat hesabını kredili hesaba dönüştüren kredi türüdür.Bankamızda açık ticari vadesiz mevduat esabı olan müşterilerimiz yararlanabilirler.

Kredi Tutarı: Maksimum 250.000 TL
Sigorta: Hayat Sigortası
Döviz Cinsi: TL
Asgari Kredi Teminatın Şartları : Kefilsiz kullandırılabilmekle birlikte, rating ve scoring notu belli bir seviye altında olan müşterilerimiz için 1 kefil alınacaktır.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahı,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,